VELKOMMEN TIL PARI JOBMATCH


Om pari profile systemPARI anvender en videnskabelig accepteret metode kaldet ”Trækteorien” i sine målinger til profilering af en person.

Trækteorien er funderet i den humanitære psykologi og beskriver den del af psykologien, der beskæftiger sig med antagelsen af, at et individs personlighed kan beskrives ud fra en række personlighedstræk.

"Et personlighedstræk er en konstant ligefrem (umiddelbar) psykisk kraft, der bestemmer den aktive og reaktive adfærd hos den enkelte. Et træk er en dimension eller det aspekt af personlighed, som består af en gruppe af sammenhængende og relaterede reaktioner, som karakteriserer en persons typiske tilpasninger". (Allport 1961, 336) (grundlægger af personlighedspsykologien)(.

Et personlighedstræk er altså et stabilt og vedvarende træk hos en person, der viser sig i mønstre i en række forskellige måder at være på.